Genel

Referanslar References

Posted

hvacist-image4

Yatırımcı : Eren Holding  –  Çorlu Modern Ambalaj Fabrikası

Hizmetler : Fabrika buhar, basınçlı hava, ısıtma tesisatı sistemlerinin projelendirmesi ve uygulama danışmanlığı.

Invester : Eren Holding  –  Çorlu Modern Packaging Factory                                                         Services : Factory stream, compressed air, heating systems project and application consultancies.

hvacist-image4

Yatırımcı : Eren Holding  –  Eskişehir Modern Ambalaj Fabrikası

Hizmetler : Fabrika buhar, basınçlı hava,soğutma, havalandırma, chiller, yangın, sıhhi, ısıtma, arıtma sistemleri uygulama danışmanlığı.

Invester : Eren Holding  –  Eskişehir Modern Packaging Factory                                                   Services : Factory stream, compressed air, cooling, air conditioning,chiller, fire protection and application consultancies.

hvacist-image4

Yatırımcı : Doğuş Holding  –  Doğuş Merkez Ofis Binası

Hizmetler : Yapının soğutma, havalandırma, chiller, yangın, sıhhi, ısıtma, arıtma sistemleri uygulama danışmanlığı.

Invester : Doğuş Holding  –  Doğuş General Office                                                                         Services : Structure cooling, air conditioning,chiller, fire protection, plumbing, heating and refining application consultancies.

hvacist-image4

Yatırımcı : Doğuş Holding  –  Doğuş Soma Konut 301 (Okul Binası)

Hizmetler : Yapının  ısıtma, soğutma, yangın, havalandırma sistemleri uygulama projeleri.

Invester : Doğuş Holding  –  Doğuş Soma Residence 301 (School Building)                                 Services : Structure heating, cooling, air conditioning, fire protection, plumbing application projects.

hvacist-image4

Yatırımcı : Shell & Turcas & Bp  –  Ambarlı ve Romanya Dolum TesisleriHizmetler : Tesislerin As – Built Projelerinin ve Keşiflerinin yapılması.

Invester : Shell & Turcas & Bp  –  Ambarlı and Romania Filling Facilities                                     Services : Facilities As – Built projects and exploration works.

hvacist-image4

Yatırımcı : Erko Şirketler Grubu  –  Brandium Otel ve Avm  Projesi

Hizmetler :Yapının  ısıtma, soğutma, yangın, havalandırma sistemleri uygulama kontrollüğü.

Invester : Erko Company Group  –  Brandium Hotel and Mall Project                                           Services : Structure heating, cooling, air conditioning, fire protection, plumbing applications controller.

hvacist-image4

Yatırımcı : Cömertler Matbaa  –  Cömertler Kıraç Fabrikası

Hizmetler : Fabrika havalandırma, ısıtma, soğutma, toz toplama, hassas klima sistemlerinin yatırım ve teknik danışmanlığı.

Invester : Cömertler Press  –  Cömertler Kıraç Factory                                                                   Services : Factory compressed air, heating, cooling, duct collection and air conditioning systems investment and technical consultancies..

hvacist-image4

Yatırımcı : Başarır İnşaat  –  Helenium Konutları Kurtköy

Hizmetler : Yapının ısıtma sistemleri projeleri.

Invester : Başarır Construction  –  Helenium Residence Kurtköy                                                     Services : Structure heating systems projects.

hvacist-image4

Yatırımcı : Kocaeli Üniversitesi  –  Rektörlük Binası

Hizmetler : Yapının havalandırma sistemlerinin 3d uygulama proje ve hesapları.

Invester : Kocaeli Univercity  – Rectorate Building                                                                         Services : Structure air conditioning systems 3d application project and calculations.

hvacist-image4

Yatırımcı : Esteworld   –  Altunizade Esteworld Hastanesi

Hizmetler : Yapının havalandırma, ısıtma, soğutma, sıhhi, yangın sistemlerinin 3d uygulama proje ve hesapları.

Invester : Esteworld  –  Altunizade Esteworld Hospital                                                                   Services : Structure ventilation, heating, cooling, fire protection, plumbing systems 3d application projects and calculations.

hvacist-image4

Yatırımcı : Dap Yapı   –  Vazo Kule Konutları

Hizmetler : Yapının havalandırma, ısıtma, soğutma, sıhhi, yangın sistemlerinin 3d uygulama proje ve hesapları.

Invester : Dap Construction  –  Vase Tower Residences                                                                   Services : Structure heating, cooling, air conditioning, fire protection, plumbing systems 3d application projects and calculations.

hvacist-image4

Yatırımcı : Deniz Yapı  –  Adıyaman Külliye

Hizmetler : Yapının havalandırma, ısıtma, soğutma, sıhhi, yangın sistemlerinin 3d uygulama proje ve hesapları.

Invester : Deniz Construction  –  Adıyaman Ottoman Social Complex                                             Services : Structure heating, cooling, air conditioning, fire protection, plumbing systems 3d application projects and calculations.

hvacist-image4