Genel

Ana Sayfa Main Page

Posted

Hvacist, yapılarınızda ihtiyaç duyduğunuz;

Hvacist, all that you need;

HVAC Sistemleri(Tüm havalı sistemler, Hava/su sistemleri, VRF Sistemleri, Paket tip soğutma sistemleri, Isı pompası ve ısı geri kazanım sistemleri, Termal enerji sistemleri, Kondens su sistemleri, Radyant ısıtma sistemleri)

HVAC Systems(All air systems, air / water systems, VRF systems, package type cooling systems, heat pumps and heat recovery systems, thermal energy systems, the condenser water systems, radiant heating systems)

 

cropped-hvacist-image4.jpg

 

 

 

 

Sıhhi Tesisat(Kullanma soğuk ve sıcak su sistemleri, Su arıtma sistemleri, Pis su ve drenaj suyu sistemleri, Yağmur suyu sistemleri)                                                                   

Plumbing(Domestic Hot and Cold Water Systems, Water Treatment Systems, Waste Water Drainage Systems, Rain & Storm Water Drainage Systems.)

 

cropped-hvacist-image4.jpg

 

 

 

 

Yangından Korunma Tesisatı(Sprinkler sistemi, Bina içi ve dışı hidrant sistemleri, Gazlı-tozlu söndürme sistemleri, Duman kontrol sistemleri)                                                                   

Extinguish Systems(Sprinkler Systems, External and Internal Hydrant Systems, Gas Fire Suppression Systems, Smoke Exhaust and Pressurization)

 

cropped-hvacist-image4.jpg

 

 

 

 

Endüsriyel Tesisler(Basınçlı Hava, Buhar, Toz toplama, Havuz , Kızgın yağ, Güneş Enerjisi vb.)

Industrial Systems(Compressed Air, Stream, Dust Collection, Pool, Boiling Oil, Solar Energy vb.)

 

cropped-hvacist-image4.jpg

 

 

 

 

Otomasyon Sistemleri(Termal enerji otomatik kontrol sistemleri, HVAC sistemleri, Termal uniteler, Bina otomasyon sistemleri)

Control Systems(Thermal Energy Automatic Control System, Air Conditioning Systems, Thermal Units, Building Automation Systems)


projelerinizde, dünya standartlarında proje & danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.       projects, aim to offer to you with project & consultancy service as world standard qualities.